ALGEMENE VOORWAARDEN van Annet Reiscoach:

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de activiteiten van Annet Reiscoach.

Doel en commitment
Het doel van Annet Reiscoach is om begeleiding, ondersteuning te geven bij de door haar georganiseerde activiteiten zoals dagtochten, excursies, coaching en beweging met de intentie deze tot een succes te maken. Van de kant van de klant wordt commitment gevraagd om bij alle programma’s op tijd aanwezig te zijn. Zo kunnen alle acties van Annet Reiscoach op de aangegeven tijden van start gaan.

Vertrouwelijkheid
Alle communicatie blijft vertrouwelijk. Annet Reiscoach houdt zich aan de afspraken zoals die in het Privacy beleid zijn vastgelegd.

Afspraken en annuleren
Annet Reiscoach houdt zich aan de gemaakte afspraken. Mocht zich iets wijzigen in de dagtocht of excursie dan wordt dit zo spoedig mogelijk van te voren bekend gemaakt via e-mail of per telefoon. De klant heeft op dat moment het recht de voorgenomen activiteit af te zeggen zonder extra administratiekosten.

Afspraken kunnen door de klant tot minimaal vijf dagen voor de georganiseerde activiteit afgezegd worden.

Indien de klant tijdig heeft afgezegd, wordt het betaalde bedrag teruggeboekt naar de klant, minus 10 euro administratiekosten.

Bij niet tijdig afzeggen wordt de activiteit volledig in rekening gebracht.

Gereserveerde boekingen die (nog) niet betaald zijn, lopen de kans overboekt te worden door een andere reservering. Alleen met betaalde boekingen wordt rekening gehouden. Zie ook Prijzen en betalen.

Indien Annet Reiscoach niet aan haar verplichting kan voldoen, door bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, zal zij dit zo snel mogelijk communiceren met de klant. Indien zij niet voor deskundige vervanging kan zorgen, zal zij de activiteit annuleren en wordt het overgemaakte bedrag binnen 14 dagen volledig gerestitueerd, dus zonder administratiekosten.

Prijzen en betalen
Elke activiteit wordt persoonlijk en afzonderlijk afgesproken met de klant. De prijzen die hierbij worden afgesproken, zijn de geldende prijzen en kunnen afwijken van de prijzen, genoemd op de website. Deze prijzen staan vermeld op de factuur.

Tegelijk met het versturen van de factuur per e-mail wordt ook een betalingsverzoek gestuurd. Directe betaling zorgt er voor dat jouw boeking definitief gereserveerd is. Alleen met betaalde boekingen wordt rekening gehouden.

De factuur moet vooraf voldaan zijn, tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de activiteit. Indien de factuur voor deze termijn niet is voldaan, heeft Annet Reiscoach het recht om de activiteit te annuleren. De klant wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Bij betaling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden, vermeld op de website.

Individuele coachingstrajecten
Bij individuele coachingstrajecten waarbij ook het gewicht meegenomen wordt, worden ook de regels van de branchevereniging gewichtsconsulenten Nederland gevolgd.

Betaling van de individuele coachingstrajecten gebeurt direct na afloop van iedere coachingssessie. Betaling is mogelijk via een betalingsverzoek, per pin of contant.

Alleen bij trajecten waarin gewichtsbeheersing een rol speelt, is vergoeding mogelijk via de zorgverzekering. Dit hangt af van je aanvullende verzekering en de voorwaarden die daarbij horen.

Verantwoordelijkheid
De klant blijft tijdens alle activiteiten van Annet Reiscoach altijd verantwoordelijk voor zijn eigen daden en beslissingen.

Annet Reiscoach is niet aansprakelijk voor calamiteiten tijdens de activiteiten die redelijkerwijze niet voorzien waren.

Privacy
De privacy van elke bezoeker van de website en van elke deelnemer aan een activiteit van Annet Reiscoach wordt zo goed mogelijk gerespecteerd. Zie ook de Privacy verklaring op de website www.annetreiscoach.nl.

Registratie: Annet van Prooijen is aangesloten bij de branchevereniging gewichtsconsulenten Nederland.