Het verhaal start bij de dominicanen , een rooms katholieke bedelorde. Kees van Brakke
stelt in de Zwolse Historische vereniging dat er een groep mensen zich verzamelden om het
geloof verantwoord te gebruiken en diensten te organiseren zonder ketterij.
In 1465 stichten de Dominicanen het Broerenklooster op Het Eiland, een smalle strook land ten noorden van de oude stadskern maar binnen de stadsgrachten. Toen de kerk gebouwd was werd er op iedere zondag diensten georganiseerd. Tot 1580 werd de kerk door de Dominicanen gebruikt.

De bij het klooster behorende Broerenkerk doorstond de Beeldenstorm maar in mei 1580 dwong het stadsbestuur de kloosterling de stad te verlaten. Dat gebeurde onder
druk van de protestanten. Na een lange periode leeg te hebben gestaan nam de protestantse kerk in 1640 de Broerenkerk over voor haar erediensten. Dit duurde tot 1983 waarna de kerk vijf jaar lang is gerestaureerd. Tijdens deze restauratie kwamen onder het dikke pleisterlaag een groot aantal spectaculaire gewelfschilderingen uit het begin van de 16e eeuw tevoorschijn die nog altijd te bewonderen zijn. Tussen 1988 en 2010 is de kerk gebruikt als expositieruimte en voor culturele evenementen. Na een gigantische verbouwing nam in 2013 Waanders de kerk als boekhandel in gebruik onder de naam Waanders in de Broeren. Het omvat een drielaagse inbouw die los staat van het schip rond de centrale as tussen het historische orgel en een moderne glas-in-loodraam. Op de bovenste verdieping op 11 meter hoogte zijn de tientallen fresco’s te wonderen. Een lift kan de bezoeker naar de hoogste verdieping brengen. Verder bevat de boekwinkel ook een grand-café in het gedeelte onder het glas-in-loodraam.