De netten waar vis mee gevangen werd hangen nog in de lucht. In de stad Elburg zijn de stadswallen te zien die vroeger een beschermende functie hadden. De meeste mensen die in Elburg wonen spreken over de bloemenstraat. Een leuke straat met een leuke bloemenpracht bij ieder huis. Mooie straatjes en steegjes om te wandelen. Bij Deetman is een touwslagerij en worden zeilboten uitgerust met stevige touwen. Ook worden er demonstraties touwslagen gegeven. Garens, vroeger meestal van hennep, worden tot touw verwerkt. Sinds het einde van de 19e eeuw is het beroep van touwslager vrijwel uitgestorven. Bij Deetman in Elburg niet. Je kunt daar touw kopen wat zelf gedraaid is. Na deze demonstratie gaan we naar smederij De Hoefhamer waar je het ambacht van smid in vol bedrijf kan bewonderen. Je kunt zien hoe de smid het gloeiende hete ijzer smeedt tot de gewenste vorm. Het slaan op het aambeeld, het dansen van van het vuur in de vuurhaard. Een boeiend schouwspel in museumboerderij de Hoefhamer.